ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

tal

tal ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • fyrre ਉਚਾਰਨ
  fyrre [da]
 • tolv ਉਚਾਰਨ
  tolv [no]
 • fem ਉਚਾਰਨ
  fem [da]
 • tredive ਉਚਾਰਨ
  tredive [da]
 • seksten ਉਚਾਰਨ
  seksten [da]
 • syv ਉਚਾਰਨ
  syv [da]
 • tyve ਉਚਾਰਨ
  tyve [da]
 • sytten ਉਚਾਰਨ
  sytten [da]
 • otte ਉਚਾਰਨ
  otte [da]
 • elleve ਉਚਾਰਨ
  elleve [da]
 • tretten ਉਚਾਰਨ
  tretten [da]
 • fjorten ਉਚਾਰਨ
  fjorten [da]
 • halvtreds ਉਚਾਰਨ
  halvtreds [da]
 • nitten ਉਚਾਰਨ
  nitten [da]
 • atten ਉਚਾਰਨ
  atten [da]
 • femten ਉਚਾਰਨ
  femten [da]
 • halvfjerds ਉਚਾਰਨ
  halvfjerds [da]
 • halvfems ਉਚਾਰਨ
  halvfems [da]
 • firs ਉਚਾਰਨ
  firs [da]
 • elve ਉਚਾਰਨ
  elve [da]
 • titusind ਉਚਾਰਨ
  titusind [da]
 • fortegn ਉਚਾਰਨ
  fortegn [da]