ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

terrorism

terrorism ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ