ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

they

they ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • dem ਉਚਾਰਨ dem [de]
 • 他们 ਉਚਾਰਨ 他们 [zh]
 • onlar ਉਚਾਰਨ onlar [tr]
 • im ਉਚਾਰਨ im [de]
 • 佢哋 ਉਚਾਰਨ 佢哋 [yue]
 • הם ਉਚਾਰਨ הם [he]
 • hng ਉਚਾਰਨ hng [ngh]
 • онҳо ਉਚਾਰਨ онҳо [tg]
 • Kim oni są? ਉਚਾਰਨ Kim oni są? [pl]
 • הן ਉਚਾਰਨ הן [he]
 • זיי ਉਚਾਰਨ זיי [yi]
 • اونا ਉਚਾਰਨ اونا [fa]
 • أعربوا ਉਚਾਰਨ أعربوا [ar]
 • sikara ਉਚਾਰਨ sikara [pag]
 • ronónha ਉਚਾਰਨ ronónha [moh]
 • wiyawâw ਉਚਾਰਨ wiyawâw [cr]
 • isaan ਉਚਾਰਨ isaan [om]
 • قطعوا ਉਚਾਰਨ قطعوا [ar]
 • 佢哋(keoi5 dei6) ਉਚਾਰਨ 佢哋(keoi5 dei6) [yue]
 • ସେମାନେ ਉਚਾਰਨ ସେମାନେ [or]
 • paykuna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paykuna [qu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ