ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

this

this ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • kore ਉਚਾਰਨ kore [ja]
 • awa ਉਚਾਰਨ awa [pap]
 • هذا ਉਚਾਰਨ هذا [ar]
 • این ਉਚਾਰਨ این [fa]
 • ин ਉਚਾਰਨ ин [kbd]
 • tätä ਉਚਾਰਨ tätä [fi]
 • כך ਉਚਾਰਨ כך [he]
 • זאת ਉਚਾਰਨ זאת [he]
 • 這個 ਉਚਾਰਨ 這個 [zh]
 • הזה ਉਚਾਰਨ הזה [he]
 • takiego ਉਚਾਰਨ takiego [pl]
 • kí:ken ਉਚਾਰਨ kí:ken [moh]
 • הזאת ਉਚਾਰਨ הזאת [he]
 • بذلك ਉਚਾਰਨ بذلك [ar]
 • لهذه ਉਚਾਰਨ لهذه [ar]
 • ôma ਉਚਾਰਨ ôma [cr]
 • custhu ਉਚਾਰਨ custhu [sc]
 • זו ਉਚਾਰਨ זו [he]
 • هالشي ਉਚਾਰਨ هالشي [ar]
 • 个只 ਉਚਾਰਨ 个只 [wuu]
 • یہہ ਉਚਾਰਨ یہہ [ur]
 • ଇହ ਉਚਾਰਨ ଇହ [or]
 • 箇只 ਉਚਾਰਨ 箇只 [wuu]