ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Thor

Thor ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Mjölnir ਉਚਾਰਨ Mjölnir [sv]
 • Thor ਉਚਾਰਨ Thor [da]
 • Megingjörð ਉਚਾਰਨ Megingjörð [is]
 • Magni ਉਚਾਰਨ Magni [is]
 • Móði ਉਚਾਰਨ Móði [is]
 • Mjølner ਉਚਾਰਨ Mjølner [no]
 • Gríðarvölur ਉਚਾਰਨ Gríðarvölur [is]
 • Tanngrisnir ਉਚਾਰਨ Tanngrisnir [is]
 • Járnglófar ਉਚਾਰਨ Járnglófar [is]
 • Járngreipar ਉਚਾਰਨ Járngreipar [is]
 • gravelox ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gravelox [nn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Tanngnjóstr ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tanngnjóstr [nn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ