ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

time period

time period ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ