ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

transaction

transaction ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ