ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

transmission

transmission ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ