ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

violence

violence ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ