ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

weed

weed ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • marijuana ਉਚਾਰਨ marijuana [en]
 • 草 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • gloom ਉਚਾਰਨ gloom [en]
 • 420 ਉਚਾਰਨ 420 [en]
 • ganja ਉਚਾਰਨ ganja [ind]
 • varech ਉਚਾਰਨ varech [cs]
 • Arabidopsis thaliana ਉਚਾਰਨ Arabidopsis thaliana [en]
 • Oddish ਉਚਾਰਨ Oddish [en]
 • ragwort ਉਚਾਰਨ ragwort [en]
 • wypleć ਉਚਾਰਨ wypleć [pl]
 • łodyżka ਉਚਾਰਨ łodyżka [pl]
 • squarrose ਉਚਾਰਨ squarrose [en]
 • weedroker ਉਚਾਰਨ weedroker [nl]
 • chwasty ਉਚਾਰਨ chwasty [pl]
 • zielskiem ਉਚਾਰਨ zielskiem [pl]