ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

when

when ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • cuando ਉਚਾਰਨ cuando [es]
 • khi ਉਚਾਰਨ khi [vi]
 • امتى ਉਚਾਰਨ امتى [ar]
 • milloin ਉਚਾਰਨ milloin [fi]
 • itsu ਉਚਾਰਨ itsu [eu]
 • 什么时候 ਉਚਾਰਨ 什么时候 [zh]
 • Quand ? ਉਚਾਰਨ Quand ? [fr]
 • då ਉਚਾਰਨ [sv]
 • چه وقت ਉਚਾਰਨ چه وقت [fa]
 • כאשר ਉਚਾਰਨ כאשר [he]
 • Kiedy ਉਚਾਰਨ Kiedy [pl]
 • Kadhi ਉਚਾਰਨ Kadhi [mr]
 • Kevha ਉਚਾਰਨ Kevha [mr]
 • ਕਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਦੋਂ [pa]
 • إمتا ਉਚਾਰਨ إمتا [ar]
 • όταν ਉਚਾਰਨ όταν [el]
 • երբ ਉਚਾਰਨ երբ [hy]
 • w czasie ਉਚਾਰਨ w czasie [pl]
 • tânispîhk ਉਚਾਰਨ tânispîhk [cr]
 • ఎప్పుడు ਉਚਾਰਨ ఎప్పుడు [te]
 • tânispî ਉਚਾਰਨ tânispî [cr]
 • eppudu ਉਚਾਰਨ eppudu [te]
 • kapag ਉਚਾਰਨ kapag [tl]
 • gdy ਉਚਾਰਨ gdy [pl]
 • cuin ਉਚਾਰਨ cuin [gd]
 • podczas ਉਚਾਰਨ podczas [pl]
 • podczas gdy ਉਚਾਰਨ podczas gdy [pl]
 • Yaushe ਉਚਾਰਨ Yaushe [ha]
 • ǃoon ਉਚਾਰਨ ǃoon [ngh]
 • ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਜਦੋਂ [pa]
 • เมื่อไร ਉਚਾਰਨ เมื่อไร [th]
 • raree ਉਚਾਰਨ raree [bcq]
 • cuine ਉਚਾਰਨ cuine [gd]
 • Thaumtwg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Thaumtwg [hmn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • କେତେବେଲେ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ କେତେବେଲେ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ