ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

wood

wood ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pecan ਉਚਾਰਨ pecan [en]
 • chips ਉਚਾਰਨ chips [en]
 • spill ਉਚਾਰਨ spill [en]
 • Mesquite ਉਚਾਰਨ Mesquite [en]
 • Timberland ਉਚਾਰਨ Timberland [en]
 • ash ਉਚਾਰਨ ash [en]
 • timber ਉਚਾਰਨ timber [en]
 • dill ਉਚਾਰਨ dill [sv]
 • bambou ਉਚਾਰਨ bambou [fr]
 • teak ਉਚਾਰਨ teak [de]
 • coille ਉਚਾਰਨ coille [gd]
 • chambranle ਉਚਾਰਨ chambranle [fr]
 • Okoumé ਉਚਾਰਨ Okoumé [fr]
 • lignina ਉਚਾਰਨ lignina [es]
 • aulne ਉਚਾਰਨ aulne [fr]
 • plank ਉਚਾਰਨ plank [nl]
 • xylophily ਉਚਾਰਨ xylophily [en]
 • dicotyledon ਉਚਾਰਨ dicotyledon [en]
 • xylology ਉਚਾਰਨ xylology [en]
 • parquet floor ਉਚਾਰਨ parquet floor [en]
 • Lignin ਉਚਾਰਨ Lignin [en]
 • planking ਉਚਾਰਨ planking [en]
 • 材木 ਉਚਾਰਨ 材木 [ja]
 • modrzewiowy ਉਚਾਰਨ modrzewiowy [pl]
 • Hackklotz ਉਚਾਰਨ Hackklotz [de]
 • خشب ਉਚਾਰਨ خشب [ar]
 • xylophile ਉਚਾਰਨ xylophile [en]
 • Each other ਉਚਾਰਨ Each other [pt]
 • teakhout ਉਚਾਰਨ teakhout [nl]
 • lignine ਉਚਾਰਨ lignine [fr]
 • Holzen ਉਚਾਰਨ Holzen [nds]
 • Hemlocktannenholz ਉਚਾਰਨ Hemlocktannenholz [de]
 • dendrochronology ਉਚਾਰਨ dendrochronology [en]
 • apitong ਉਚਾਰਨ apitong [tl]
 • لکڑی ਉਚਾਰਨ لکڑی [ur]
 • Stirnholz ਉਚਾਰਨ Stirnholz [de]
 • mahoń ਉਚਾਰਨ mahoń [pl]
 • Eichenholz ਉਚਾਰਨ Eichenholz [de]
 • Schierlingholz ਉਚਾਰਨ Schierlingholz [de]
 • deszczółki ਉਚਾਰਨ deszczółki [pl]
 • tarsia lignea ਉਚਾਰਨ tarsia lignea [it]
 • Hirnholz ਉਚਾਰਨ Hirnholz [de]
 • ʘoo ਉਚਾਰਨ ʘoo [ngh]
 • Schnittholz ਉਚਾਰਨ Schnittholz [de]
 • modrzew ਉਚਾਰਨ modrzew [pl]
 • tauló ਉਚਾਰਨ tauló [ca]
 • Abachi ਉਚਾਰਨ Abachi [de]
 • lenhina ਉਚਾਰਨ lenhina [pt]
 • xylogen ਉਚਾਰਨ xylogen [en]
 • mahoniowy ਉਚਾਰਨ mahoniowy [pl]
 • björkdunge ਉਚਾਰਨ björkdunge [sv]
 • چیو ਉਚਾਰਨ چیو [ku]
 • Rüstholz ਉਚਾਰਨ Rüstholz [de]
 • Mahagoniholz ਉਚਾਰਨ Mahagoniholz [de]
 • แมกไม้ ਉਚਾਰਨ แมกไม้ [th]
 • Sandalwood ਉਚਾਰਨ Sandalwood [en]
 • kerneved ਉਚਾਰਨ kerneved [da]
 • Flachschnitt ਉਚਾਰਨ Flachschnitt [de]
 • Weißbuchenholz ਉਚਾਰਨ Weißbuchenholz [de]
 • Kernholz ਉਚਾਰਨ Kernholz [de]
 • Bauholz ਉਚਾਰਨ Bauholz [de]
 • épicéa ਉਚਾਰਨ épicéa [fr]
 • ɡỗ ਉਚਾਰਨ ɡỗ [vi]
 • palaeoxylology ਉਚਾਰਨ palaeoxylology [en]
 • ʘooke ਉਚਾਰਨ ʘooke [ngh]
 • Oderwald ਉਚਾਰਨ Oderwald [de]
 • flisa ਉਚਾਰਨ flisa [sv]
 • Rüsternholz ਉਚਾਰਨ Rüsternholz [de]
 • modrzewie ਉਚਾਰਨ modrzewie [pl]
 • xyloplastic ਉਚਾਰਨ xyloplastic [en]
 • Hackblock ਉਚਾਰਨ Hackblock [de]
 • Blackhearted Sassafrass ਉਚਾਰਨ Blackhearted Sassafrass [en]
 • Hackstock ਉਚਾਰਨ Hackstock [de]
 • wainscote ਉਚਾਰਨ wainscote [en]
 • xylotherapy ਉਚਾਰਨ xylotherapy [en]
 • fošna ਉਚਾਰਨ fošna [cs]
 • cedarwood ਉਚਾਰਨ cedarwood [en]
 • čhaŋ ਉਚਾਰਨ čhaŋ [lkt]
 • Katalox ਉਚਾਰਨ Katalox [en]
 • methoxyphenol ਉਚਾਰਨ methoxyphenol [en]
 • sosne ਉਚਾਰਨ sosne [yi]
 • האָלצהעקער ਉਚਾਰਨ האָלצהעקער [yi]
 • װערבע ਉਚਾਰਨ װערבע [yi]
 • muxi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ muxi [kmb | trv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • drjewo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ drjewo [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kə̀ská ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kə̀ská [kr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • baring-bing ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baring-bing [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ