ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

writing system

writing system ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • epsilon ਉਚਾਰਨ epsilon [en]
 • alpha ਉਚਾਰਨ alpha [en]
 • kappa ਉਚਾਰਨ kappa [en]
 • gamma ਉਚਾਰਨ gamma [nl]
 • lambda ਉਚਾਰਨ lambda [en]
 • phi ਉਚਾਰਨ phi [en]
 • hiéroglyphe ਉਚਾਰਨ hiéroglyphe [fr]
 • hieroglyphs ਉਚਾਰਨ hieroglyphs [en]
 • chi (ち) ਉਚਾਰਨ chi (ち) [ja]
 • cursive ਉਚਾਰਨ cursive [en]
 • omicron ਉਚਾਰਨ omicron [en]
 • iota ਉਚਾਰਨ iota [en]
 • upsilon ਉਚਾਰਨ upsilon [fr]
 • bêta ਉਚਾਰਨ bêta [fr]
 • abjad ਉਚਾਰਨ abjad [ind]
 • sigma ਉਚਾਰਨ sigma [fr]
 • digamma ਉਚਾਰਨ digamma [grc]
 • hieroglyph ਉਚਾਰਨ hieroglyph [en]
 • Indus Valley ਉਚਾਰਨ Indus Valley [en]
 • hiyeroglif ਉਚਾਰਨ hiyeroglif [tr]
 • rhô ਉਚਾਰਨ rhô [fr]
 • boustrophédon ਉਚਾਰਨ boustrophédon [fr]
 • dzêta ਉਚਾਰਨ dzêta [fr]
 • 神代文字 ਉਚਾਰਨ 神代文字 [ja]
 • idéogramme ਉਚਾਰਨ idéogramme [fr]
 • thêta ਉਚਾਰਨ thêta [fr]
 • démotique ਉਚਾਰਨ démotique [fr]
 • cunéiforme ਉਚਾਰਨ cunéiforme [fr]
 • hiératique ਉਚਾਰਨ hiératique [fr]
 • êta ਉਚਾਰਨ êta [fr]
 • oméga ਉਚਾਰਨ oméga [fr]
 • تيفيناغ ਉਚਾਰਨ تيفيناغ [ar]
 • typewriter ਉਚਾਰਨ typewriter [en]
 • Tifinagh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tifinagh [tzm] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ [tmh | tzm] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ