ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

yawn

yawn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 欠 ਉਚਾਰਨ [zh]
  • 하품 ਉਚਾਰਨ 하품 [ko]
  • ngáp ਉਚਾਰਨ ngáp [vi]
  • आम्बयि ਉਚਾਰਨ आम्बयि [gom]
  • gäspa ਉਚਾਰਨ gäspa [sv]
  • hikab ਉਚਾਰਨ hikab [tl]
  • Ughere ਉਚਾਰਨ Ughere [ig]
  • oscitation ਉਚਾਰਨ oscitation [en]
  • oscitance ਉਚਾਰਨ oscitance [en]