BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
rökvísindi ਉਚਾਰਨ
rökvísindi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
sólskin ਉਚਾਰਨ
sólskin [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
sólargeisli ਉਚਾਰਨ
sólargeisli [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
stærðfræði ਉਚਾਰਨ
stærðfræði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
eðlisfræði ਉਚਾਰਨ
eðlisfræði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
fjarlægð ਉਚਾਰਨ
fjarlægð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
hornafræði ਉਚਾਰਨ
hornafræði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
Jóhanna Sigurðardóttir ਉਚਾਰਨ
Jóhanna Sigurðardóttir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
sólarljós ਉਚਾਰਨ
sólarljós [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
sittu ਉਚਾਰਨ
sittu [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
legið ਉਚਾਰਨ
legið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
sagt ਉਚਾਰਨ
sagt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
kauptu ਉਚਾਰਨ
kauptu [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
venjuleg ਉਚਾਰਨ
venjuleg [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
hét ਉਚਾਰਨ
hét [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
venjulegur ਉਚਾਰਨ
venjulegur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
þekking ਉਚਾਰਨ
þekking [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
hljóttu ਉਚਾਰਨ
hljóttu [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
eitthvað ਉਚਾਰਨ
eitthvað [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
skilgreining ਉਚਾਰਨ
skilgreining [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
stattu ਉਚਾਰਨ
stattu [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
liggðu ਉਚਾਰਨ
liggðu [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
keypti ਉਚਾਰਨ
keypti [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
sagði ਉਚਾਰਨ
sagði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
skeytingarlaus ਉਚਾਰਨ
skeytingarlaus [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
þið liggið ਉਚਾਰਨ
þið liggið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
köttinn í sekknum ਉਚਾਰਨ
köttinn í sekknum [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
búast við einhverju ਉਚਾਰਨ
búast við einhverju [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
við liggjum ਉਚਾਰਨ
við liggjum [is] 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2010
lært ਉਚਾਰਨ
lært [is] 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ