ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 كافيار [ar] كافيار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 كاثوليكيّة [ar] كاثوليكيّة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 فهرس [ar] فهرس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 كرتونيّ [ar] كرتونيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 ممشى [ar] ممشى ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 بيزنطة [ar] بيزنطة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 فضائيّ [ar] فضائيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 أرجنتينيّ [ar] أرجنتينيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 مران [ar] مران ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 جرّافة [ar] جرّافة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 اسفلت [ar] اسفلت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 أستراليّة [ar] أستراليّة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 وحمة [ar] وحمة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 لجام [ar] لجام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 خريفيّ [ar] خريفيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 بيلاروسيّة [ar] بيلاروسيّة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 أذربيجانيّة [ar] أذربيجانيّة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 خلفيّ [ar] خلفيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 كواليس [ar] كواليس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 بلجيكيّة [ar] بلجيكيّة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 توراتيّ [ar] توراتيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 بون [ar] بون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 مقترض [ar] مقترض ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 الغلاف الجوّيّ [ar] الغلاف الجوّيّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 ألبانيّة [ar] ألبانيّة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 أميرال [ar] أميرال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 ملياردير [ar] ملياردير ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 قندس [ar] قندس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 مبتزّ [ar] مبتزّ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 نحّال [ar] نحّال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ