ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/05/2018 قطعنا [ar] قطعنا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2018 يُبَادِلُ [ar] يُبَادِلُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2018 المكان مظلم هنا [ar] المكان مظلم هنا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2018 كاتَبَ [ar] كاتَبَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2018 يُجَرِّبُ [ar] يُجَرِّبُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2018 حَدَّثَ [ar] حَدَّثَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2018 يُحدِّثُ [ar] يُحدِّثُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2018 يُدَرِّسُ [ar] يُدَرِّسُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2018 يُرَحِّبُ [ar] يُرَحِّبُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2018 عَلَّمَ [ar] عَلَّمَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2018 يُفَرِّقُ [ar] يُفَرِّقُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2018 وَقَّعَ [ar] وَقَّعَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2018 كَسَّرَ [ar] كَسَّرَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2018 أَطِبَّاءُ [ar] أَطِبَّاءُ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 قرطاج [ar] قرطاج ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 نافورة الملك فهد [ar] نافورة الملك فهد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 أتت الرسالة [ar] أتت الرسالة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 يظل على قيد الحياة [ar] يظل على قيد الحياة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 أنقى [ar] أنقى ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 قمرة القيادة [ar] قمرة القيادة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 تعليمات السلامة [ar] تعليمات السلامة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 متحمسة للغاية [ar] متحمسة للغاية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 مدائن صالح‎ [ar] مدائن صالح‎ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 ٱلْـمَـسْـجِـد الْـحَـرَام [ar] ٱلْـمَـسْـجِـد الْـحَـرَام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 ﻣكة المكرّمة [ar] ﻣكة المكرّمة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 المسجد النبوي‎ [ar] المسجد النبوي‎ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 الموقع الأثري بقرطاج [ar] الموقع الأثري بقرطاج ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 المتحف الوطني بباردو‎ [ar] المتحف الوطني بباردو‎ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 100 [ar] 100 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 بوكو حرام [ar] بوكو حرام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ