ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

counting

counting ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 11 ਉਚਾਰਨ 11 [en]
 • three ਉਚਾਰਨ three [en]
 • six ਉਚਾਰਨ six [en]
 • two ਉਚਾਰਨ two [en]
 • twenty ਉਚਾਰਨ twenty [en]
 • thousand ਉਚਾਰਨ thousand [en]
 • eleven ਉਚਾਰਨ eleven [en]
 • vingt ਉਚਾਰਨ vingt [fr]
 • five ਉਚਾਰਨ five [en]
 • thirty ਉਚਾਰਨ thirty [en]
 • four ਉਚਾਰਨ four [en]
 • million ਉਚਾਰਨ million [en]
 • hundred ਉਚਾਰਨ hundred [en]
 • thirteen ਉਚਾਰਨ thirteen [en]
 • eight ਉਚਾਰਨ eight [en]
 • deux ਉਚਾਰਨ deux [fr]
 • huit ਉਚਾਰਨ huit [fr]
 • quinze ਉਚਾਰਨ quinze [fr]
 • zero ਉਚਾਰਨ zero [en]
 • seven ਉਚਾਰਨ seven [en]
 • twelve ਉਚਾਰਨ twelve [en]
 • trois ਉਚਾਰਨ trois [fr]
 • ninety ਉਚਾਰਨ ninety [en]
 • dix ਉਚਾਰਨ dix [fr]
 • sept ਉਚਾਰਨ sept [fr]
 • neuf ਉਚਾਰਨ neuf [fr]
 • treize ਉਚਾਰਨ treize [fr]
 • quatorze ਉਚਾਰਨ quatorze [fr]
 • double ਉਚਾਰਨ double [en]
 • forty ਉਚਾਰਨ forty [en]
 • douze ਉਚਾਰਨ douze [fr]
 • one hundred ਉਚਾਰਨ one hundred [en]
 • acht ਉਚਾਰਨ acht [de]
 • fifty ਉਚਾਰਨ fifty [en]
 • eighty ਉਚਾਰਨ eighty [en]
 • fourteen ਉਚਾਰਨ fourteen [en]
 • dix-sept ਉਚਾਰਨ dix-sept [fr]
 • dix-huit ਉਚਾਰਨ dix-huit [fr]
 • nineteen ਉਚਾਰਨ nineteen [en]
 • fifteen ਉਚਾਰਨ fifteen [en]
 • seventy ਉਚਾਰਨ seventy [en]
 • duo ਉਚਾਰਨ duo [la]
 • dix-neuf ਉਚਾਰਨ dix-neuf [fr]
 • seventeen ਉਚਾਰਨ seventeen [en]
 • eighteen ਉਚਾਰਨ eighteen [en]
 • fyrre ਉਚਾਰਨ fyrre [da]
 • sixteen ਉਚਾਰਨ sixteen [en]
 • sixty ਉਚਾਰਨ sixty [en]
 • one million ਉਚਾਰਨ one million [en]
 • one hundred thousand ਉਚਾਰਨ one hundred thousand [en]
 • limo ਉਚਾਰਨ limo [es]
 • ten thousand ਉਚਾਰਨ ten thousand [en]
 • one thousand ਉਚਾਰਨ one thousand [en]
 • tolv ਉਚਾਰਨ tolv [no]
 • fem ਉਚਾਰਨ fem [da]
 • tredive ਉਚਾਰਨ tredive [da]
 • seksten ਉਚਾਰਨ seksten [da]
 • tyve ਉਚਾਰਨ tyve [da]
 • syv ਉਚਾਰਨ syv [da]
 • sytten ਉਚਾਰਨ sytten [da]
 • three hundred ਉਚਾਰਨ three hundred [en]
 • otte ਉਚਾਰਨ otte [da]
 • elleve ਉਚਾਰਨ elleve [da]
 • tretten ਉਚਾਰਨ tretten [da]
 • kalkulator ਉਚਾਰਨ kalkulator [de]
 • fjorten ਉਚਾਰਨ fjorten [da]
 • halvtreds ਉਚਾਰਨ halvtreds [da]
 • nitten ਉਚਾਰਨ nitten [da]
 • tíggju ਉਚਾਰਨ tíggju [fo]
 • atten ਉਚਾਰਨ atten [da]
 • fjouwer ਉਚਾਰਨ fjouwer [fy]
 • femten ਉਚਾਰਨ femten [da]
 • sjey ਉਚਾਰਨ sjey [fo]
 • halvfjerds ਉਚਾਰਨ halvfjerds [da]
 • halvfems ਉਚਾਰਨ halvfems [da]
 • eitt ਉਚਾਰਨ eitt [fo]
 • cinc ਉਚਾਰਨ cinc [oc]
 • 10% ਉਚਾਰਨ 10% [en]
 • firs ਉਚਾਰਨ firs [da]
 • fimm ਉਚਾਰਨ fimm [fo]
 • one thousand eleven ਉਚਾਰਨ one thousand eleven [en]
 • níggju ਉਚਾਰਨ níggju [fo]
 • tvey ਉਚਾਰਨ tvey [fo]
 • átta ਉਚਾਰਨ átta [fo]
 • one thousand one ਉਚਾਰਨ one thousand one [en]
 • ien ਉਚਾਰਨ ien [fy]
 • niyânanosâp ਉਚਾਰਨ niyânanosâp [cr]
 • Zillion ਉਚਾਰਨ Zillion [en]
 • فرز ਉਚਾਰਨ فرز [fa]
 • one thousand ten ਉਚਾਰਨ one thousand ten [en]
 • ayênânêwomitanaw ਉਚਾਰਨ ayênânêwomitanaw [cr]
 • Alve ਉਚਾਰਨ Alve [fy]
 • niyânanomitanaw ਉਚਾਰਨ niyânanomitanaw [cr]
 • têpakohpomitanaw ਉਚਾਰਨ têpakohpomitanaw [cr]
 • nikotwâsik ਉਚਾਰਨ nikotwâsik [cr]
 • niyânan ਉਚਾਰਨ niyânan [cr]
 • nîsosâp ਉਚਾਰਨ nîsosâp [cr]
 • trý ਉਚਾਰਨ trý [fo]
 • pêyak ਉਚਾਰਨ pêyak [cr]
 • kêkâ-mitâtahtomitanaw ਉਚਾਰਨ kêkâ-mitâtahtomitanaw [cr]