ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

substantiv

substantiv ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • salt ਉਚਾਰਨ salt [en]
 • Björn ਉਚਾਰਨ Björn [sv]
 • quiche ਉਚਾਰਨ quiche [fr]
 • avocado ਉਚਾਰਨ avocado [en]
 • palladium ਉਚਾਰਨ palladium [en]
 • banane ਉਚਾਰਨ banane [de]
 • pyramid ਉਚਾਰਨ pyramid [en]
 • bold ਉਚਾਰਨ bold [en]
 • nut ਉਚਾਰਨ nut [en]
 • satin ਉਚਾਰਨ satin [en]
 • supplement ਉਚਾਰਨ supplement [en]
 • plump ਉਚਾਰਨ plump [en]
 • fusion ਉਚਾਰਨ fusion [en]
 • id ਉਚਾਰਨ id [en]
 • asteroid ਉਚਾਰਨ asteroid [en]
 • utter ਉਚਾਰਨ utter [en]
 • term ਉਚਾਰਨ term [en]
 • manta ਉਚਾਰਨ manta [es]
 • halogen ਉਚਾਰਨ halogen [en]
 • helium ਉਚਾਰਨ helium [en]
 • plasma ਉਚਾਰਨ plasma [en]
 • Zoom ਉਚਾਰਨ Zoom [en]
 • stare ਉਚਾਰਨ stare [en]
 • magnesium ਉਚਾਰਨ magnesium [en]
 • diagram ਉਚਾਰਨ diagram [en]
 • zombie ਉਚਾਰਨ zombie [en]
 • Ege ਉਚਾਰਨ Ege [tr]
 • centurion ਉਚਾਰਨ centurion [en]
 • exponent ਉਚਾਰਨ exponent [en]
 • vite ਉਚਾਰਨ vite [fr]
 • passage ਉਚਾਰਨ passage [en]
 • maximum ਉਚਾਰਨ maximum [en]
 • hiss ਉਚਾਰਨ hiss [en]
 • plutonium ਉਚਾਰਨ plutonium [en]
 • älg ਉਚਾਰਨ älg [sv]
 • nickel ਉਚਾਰਨ nickel [en]
 • indium ਉਚਾਰਨ indium [en]
 • polonium ਉਚਾਰਨ polonium [en]
 • beryllium ਉਚਾਰਨ beryllium [en]
 • prisma ਉਚਾਰਨ prisma [sv]
 • decimal ਉਚਾਰਨ decimal [en]
 • sediment ਉਚਾਰਨ sediment [en]
 • strontium ਉਚਾਰਨ strontium [en]
 • aba ਉਚਾਰਨ aba [gl]
 • transversal ਉਚਾਰਨ transversal [ro]
 • iridium ਉਚਾਰਨ iridium [en]
 • gallium ਉਚਾਰਨ gallium [en]
 • luva ਉਚਾਰਨ luva [pt]
 • regel ਉਚਾਰਨ regel [de]
 • lob ਉਚਾਰਨ lob [de]
 • germanium ਉਚਾਰਨ germanium [en]
 • francium ਉਚਾਰਨ francium [en]
 • yttrium ਉਚਾਰਨ yttrium [en]
 • proton ਉਚਾਰਨ proton [en]
 • större skogsmus ਉਚਾਰਨ större skogsmus [sv]
 • lid ਉਚਾਰਨ lid [en]
 • epidemie ਉਚਾਰਨ epidemie [de]
 • pilsner ਉਚਾਰਨ pilsner [en]
 • hjort ਉਚਾਰਨ hjort [sv]
 • jultomten ਉਚਾਰਨ jultomten [sv]
 • climat ਉਚਾਰਨ climat [fr]
 • barium ਉਚਾਰਨ barium [en]
 • pere ਉਚਾਰਨ pere [ku]
 • kalium ਉਚਾਰਨ kalium [de]
 • Zulu ਉਚਾਰਨ Zulu [en]
 • Doktorand ਉਚਾਰਨ Doktorand [de]
 • rubidium ਉਚਾਰਨ rubidium [en]
 • knapp ਉਚਾਰਨ knapp [de]
 • mink ਉਚਾਰਨ mink [en]
 • neutron ਉਚਾਰਨ neutron [en]
 • plagiat ਉਚਾਰਨ plagiat [de]
 • Arab ਉਚਾਰਨ Arab [en]
 • lut ਉਚਾਰਨ lut [no]
 • kaja ਉਚਾਰਨ kaja [de]
 • abaca ਉਚਾਰਨ abaca [tl]
 • fallout ਉਚਾਰਨ fallout [en]
 • Kanin ਉਚਾਰਨ Kanin [da]
 • deg ਉਚਾਰਨ deg [sv]
 • zirkonium ਉਚਾਰਨ zirkonium [de]
 • ammoniak ਉਚਾਰਨ ammoniak [de]
 • brunet ਉਚਾਰਨ brunet [yi]
 • räv ਉਚਾਰਨ räv [sv]
 • alun ਉਚਾਰਨ alun [sv]
 • Zeitgeber ਉਚਾਰਨ Zeitgeber [de]
 • Schäfchen ਉਚਾਰਨ Schäfchen [de]
 • fission ਉਚਾਰਨ fission [en]
 • söt ਉਚਾਰਨ söt [sv]
 • parentes ਉਚਾਰਨ parentes [sv]
 • cesium ਉਚਾਰਨ cesium [en]
 • xylofon ਉਚਾਰਨ xylofon [da]
 • ejder ਉਚਾਰਨ ejder [sv]
 • bismut ਉਚਾਰਨ bismut [de]
 • zenit ਉਚਾਰਨ zenit [ca]
 • tant ਉਚਾਰਨ tant [ca]
 • matrice ਉਚਾਰਨ matrice [fr]
 • logaritm ਉਚਾਰਨ logaritm [sv]
 • kadmium ਉਚਾਰਨ kadmium [de]
 • litium ਉਚਾਰਨ litium [fi]
 • sädesärla ਉਚਾਰਨ sädesärla [sv]
 • promotor ਉਚਾਰਨ promotor [pt]