ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

time

time ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • noite ਉਚਾਰਨ
  noite [pt]
 • second ਉਚਾਰਨ
  second [en]
 • half-term ਉਚਾਰਨ
  half-term [en]
 • tarde ਉਚਾਰਨ
  tarde [es]
 • minute ਉਚਾਰਨ
  minute [en]
 • watch ਉਚਾਰਨ
  watch [en]
 • clock ਉਚਾਰਨ
  clock [en]
 • Albert Einstein ਉਚਾਰਨ
  Albert Einstein [de]
 • heat ਉਚਾਰਨ
  heat [en]
 • once ਉਚਾਰਨ
  once [en]
 • bald ਉਚਾਰਨ
  bald [de]
 • 明日 ਉਚਾਰਨ
  明日 [ja]
 • day ਉਚਾਰਨ
  day [en]
 • 一月 ਉਚਾਰਨ
  一月 [ja]
 • 今日 ਉਚਾਰਨ
  今日 [ja]
 • spell ਉਚਾਰਨ
  spell [en]
 • soon ਉਚਾਰਨ
  soon [en]
 • epoch ਉਚਾਰਨ
  epoch [en]
 • 昨日 ਉਚਾਰਨ
  昨日 [ja]
 • rey ਉਚਾਰਨ
  rey [es]
 • 時間 ਉਚਾਰਨ
  時間 [yue]
 • minutes ਉਚਾਰਨ
  minutes [en]
 • temporary ਉਚਾਰਨ
  temporary [en]
 • 1700s ਉਚਾਰਨ
  1700s [en]
 • punctual ਉਚਾਰਨ
  punctual [en]
 • 사사분기 ਉਚਾਰਨ
  사사분기 [ko]
 • 翌日 ਉਚਾਰਨ
  翌日 [ja]
 • dag ਉਚਾਰਨ
  dag [da]
 • 未来 ਉਚਾਰਨ
  未来 [zh]
 • ever ਉਚਾਰਨ
  ever [en]
 • Zeitgeist ਉਚਾਰਨ
  Zeitgeist [de]
 • perennial ਉਚਾਰਨ
  perennial [en]
 • 21st century ਉਚਾਰਨ
  21st century [en]
 • 去年 ਉਚਾਰਨ
  去年 [ja]
 • millennium ਉਚਾਰਨ
  millennium [en]
 • watches ਉਚਾਰਨ
  watches [en]
 • 时间 ਉਚਾਰਨ
  时间 [zh]
 • anuraidh ਉਚਾਰਨ
  anuraidh [ga]
 • år ਉਚਾਰਨ
  år [no]
 • 三月 ਉਚਾਰਨ
  三月 [ja]
 • 四月 ਉਚਾਰਨ
  四月 [zh]
 • 七月 ਉਚਾਰਨ
  七月 [zh]
 • 五月 ਉਚਾਰਨ
  五月 [zh]
 • half an hour ਉਚਾਰਨ
  half an hour [en]
 • sabato ਉਚਾਰਨ
  sabato [it]
 • madrugada ਉਚਾਰਨ
  madrugada [pt]
 • giovedì ਉਚਾਰਨ
  giovedì [it]
 • 20th century ਉਚਾਰਨ
  20th century [en]
 • mirai ਉਚਾਰਨ
  mirai [ja]
 • 二月 ਉਚਾਰਨ
  二月 [ja]
 • cet ਉਚਾਰਨ
  cet [fr]
 • continuity ਉਚਾਰਨ
  continuity [en]
 • premature ਉਚਾਰਨ
  premature [en]
 • 九月 ਉਚਾਰਨ
  九月 [ja]
 • venerdì ਉਚਾਰਨ
  venerdì [it]
 • periodicity ਉਚਾਰਨ
  periodicity [en]
 • mercoledì ਉਚਾਰਨ
  mercoledì [it]
 • semana ਉਚਾਰਨ
  semana [es]
 • 十月 ਉਚਾਰਨ
  十月 [zh]
 • 六月 ਉਚਾਰਨ
  六月 [ja]
 • وقت ਉਚਾਰਨ
  وقت [ar]
 • Eure ਉਚਾਰਨ
  Eure [de]
 • 八月 ਉਚਾਰਨ
  八月 [zh]
 • mês ਉਚਾਰਨ
  mês [pt]
 • 今年 ਉਚਾਰਨ
  今年 [ja]
 • 十二月 ਉਚਾਰਨ
  十二月 [zh]
 • day by day ਉਚਾਰਨ
  day by day [en]
 • 明後日 ਉਚਾਰਨ
  明後日 [ja]
 • 来年 ਉਚਾਰਨ
  来年 [ja]
 • martedì ਉਚਾਰਨ
  martedì [it]
 • 来月 ਉਚਾਰਨ
  来月 [ja]
 • 今月 ਉਚਾਰਨ
  今月 [ja]
 • morgon ਉਚਾਰਨ
  morgon [sv]
 • uur ਉਚਾਰਨ
  uur [nl]
 • 七時 ਉਚਾਰਨ
  七時 [ja]
 • quarterly ਉਚਾਰਨ
  quarterly [en]
 • 毎日 ਉਚਾਰਨ
  毎日 [ja]
 • 再来週 ਉਚਾਰਨ
  再来週 [ja]
 • 先週 ਉਚਾਰਨ
  先週 [ja]
 • 文月 ਉਚਾਰਨ
  文月 [ja]
 • 今週 ਉਚਾਰਨ
  今週 [ja]
 • المغرب ਉਚਾਰਨ
  المغرب [ar]
 • Jurassic ਉਚਾਰਨ
  Jurassic [en]
 • 后天 ਉਚਾਰਨ
  后天 [zh]
 • 本日 ਉਚਾਰਨ
  本日 [ja]
 • short-lived ਉਚਾਰਨ
  short-lived [en]
 • tijd ਉਚਾਰਨ
  tijd [nl]
 • millennial ਉਚਾਰਨ
  millennial [en]
 • Il est une heure ਉਚਾਰਨ
  Il est une heure [fr]
 • quarter past ਉਚਾਰਨ
  quarter past [en]
 • cuckoo clock ਉਚਾਰਨ
  cuckoo clock [en]
 • دقیقه ਉਚਾਰਨ
  دقیقه [fa]
 • chronology ਉਚਾਰਨ
  chronology [en]
 • década ਉਚਾਰਨ
  década [es]
 • 来週 ਉਚਾਰਨ
  来週 [ja]
 • 古代 ਉਚਾਰਨ
  古代 [ja]
 • 先月 ਉਚਾਰਨ
  先月 [ja]
 • chronograph ਉਚਾਰਨ
  chronograph [en]
 • Aujourd'hui plus qu'hier ਉਚਾਰਨ
  Aujourd'hui plus qu'hier [fr]
 • Que horas são? ਉਚਾਰਨ
  Que horas são? [pt]