ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/12/2018 Hugo Leufvenius [sv] Hugo Leufvenius ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2018 kvantiteter [sv] kvantiteter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2018 distal [sv] distal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2018 Spagat [sv] Spagat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2018 | [sv] | ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2018 debile [sv] debile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2018 outgrundliga [sv] outgrundliga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2018 Adam Reideborn [sv] Adam Reideborn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2018 Joel Kellman [sv] Joel Kellman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2018 Helgö [sv] Helgö ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2018 skatterådgivare [sv] skatterådgivare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2018 upphöjandet [sv] upphöjandet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2018 beräknar [sv] beräknar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 stoppade [sv] stoppade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 Wenström [sv] Wenström ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 rullader [sv] rullader ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 Insnärjd [sv] Insnärjd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 självmordet [sv] självmordet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 bane [sv] bane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 Malin Buska [sv] Malin Buska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 vårdfel [sv] vårdfel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 hej hej! [sv] hej hej! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 säljargument [sv] säljargument ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 trakeotomi [sv] trakeotomi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 guttaperka [sv] guttaperka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 persiljejärpar [sv] persiljejärpar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 markfrigång [sv] markfrigång ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 cesur [sv] cesur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 fredsmedlare [sv] fredsmedlare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 Solmisation [sv] Solmisation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ