ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 kassarörelse [sv] kassarörelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 lottarörelsen [sv] lottarörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 lottarörelser [sv] lottarörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 lottarörelse [sv] lottarörelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 böljerörelser [sv] böljerörelser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 böljerörelsen [sv] böljerörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 linjerörelsen [sv] linjerörelsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 flankrörelserna [sv] flankrörelserna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 spräcker [sv] spräcker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 brottsplats [sv] brottsplats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 söver [sv] söver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 dränker [sv] dränker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2019 Marma [sv] Marma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2019 svettdroppe [sv] svettdroppe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2019 Köja och Nyhamn [sv] Köja och Nyhamn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2019 tsunamin [sv] tsunamin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2019 Östasien [sv] Östasien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2019 stegpall [sv] stegpall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2019 Peps Persson [sv] Peps Persson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2019 klisterborste [sv] klisterborste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2019 nejlikbrosking [sv] nejlikbrosking ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2019 ostronmussling [sv] ostronmussling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2019 flacktång [sv] flacktång ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2019 krokett [sv] krokett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2019 fågelbo [sv] fågelbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2019 lateral [sv] lateral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2019 Andamansjön [sv] Andamansjön ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2019 1849 [sv] 1849 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/06/2019 Gjallarhorn [sv] Gjallarhorn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2019 fladdermössen [sv] fladdermössen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ