ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

slang

slang ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • grass ਉਚਾਰਨ
  grass [en]
 • dude ਉਚਾਰਨ
  dude [en]
 • grand ਉਚਾਰਨ
  grand [fr]
 • LOL ਉਚਾਰਨ
  LOL [en]
 • cunt ਉਚਾਰਨ
  cunt [en]
 • ain't ਉਚਾਰਨ
  ain't [en]
 • come ਉਚਾਰਨ
  come [en]
 • y'all ਉਚਾਰਨ
  y'all [en]
 • ball ਉਚਾਰਨ
  ball [en]
 • tits ਉਚਾਰਨ
  tits [en]
 • playa ਉਚਾਰਨ
  playa [es]
 • bum ਉਚਾਰਨ
  bum [en]
 • cool ਉਚਾਰਨ
  cool [en]
 • clock ਉਚਾਰਨ
  clock [en]
 • asshole ਉਚਾਰਨ
  asshole [en]
 • feather ਉਚਾਰਨ
  feather [en]
 • Coke ਉਚਾਰਨ
  Coke [en]
 • poop ਉਚਾਰਨ
  poop [en]
 • caca ਉਚਾਰਨ
  caca [fr]
 • damn ਉਚਾਰਨ
  damn [en]
 • nerd ਉਚਾਰਨ
  nerd [en]
 • twat ਉਚਾਰਨ
  twat [en]
 • trip ਉਚਾਰਨ
  trip [en]
 • cock ਉਚਾਰਨ
  cock [en]
 • queer ਉਚਾਰਨ
  queer [en]
 • hanky-panky ਉਚਾਰਨ
  hanky-panky [en]
 • okay ਉਚਾਰਨ
  okay [en]
 • schmuck ਉਚਾਰਨ
  schmuck [en]
 • Guido ਉਚਾਰਨ
  Guido [it]
 • gotta ਉਚਾਰਨ
  gotta [en]
 • crack ਉਚਾਰਨ
  crack [en]
 • tail ਉਚਾਰਨ
  tail [en]
 • nigger ਉਚਾਰਨ
  nigger [en]
 • douchebag ਉਚਾਰਨ
  douchebag [en]
 • follar ਉਚਾਰਨ
  follar [es]
 • BAE ਉਚਾਰਨ
  BAE [en]
 • pura vida ਉਚਾਰਨ
  pura vida [es]
 • Pavo ਉਚਾਰਨ
  Pavo [es]
 • wimp ਉਚਾਰਨ
  wimp [en]
 • pussy ਉਚਾਰਨ
  pussy [en]
 • beaucoup ਉਚਾਰਨ
  beaucoup [fr]
 • headshot ਉਚਾਰਨ
  headshot [en]
 • birra ਉਚਾਰਨ
  birra [it]
 • pronto ਉਚਾਰਨ
  pronto [pt]
 • chick ਉਚਾਰਨ
  chick [en]
 • clap ਉਚਾਰਨ
  clap [en]
 • faggot ਉਚਾਰਨ
  faggot [en]
 • git ਉਚਾਰਨ
  git [en]
 • buck ਉਚਾਰਨ
  buck [en]
 • Muppet ਉਚਾਰਨ
  Muppet [en]
 • rocks ਉਚਾਰਨ
  rocks [en]
 • dope ਉਚਾਰਨ
  dope [en]
 • cracker ਉਚਾਰਨ
  cracker [en]
 • jingle ਉਚਾਰਨ
  jingle [en]
 • bogan ਉਚਾਰਨ
  bogan [en]
 • shawty ਉਚਾਰਨ
  shawty [en]
 • dag ਉਚਾਰਨ
  dag [nl]
 • sucks ਉਚਾਰਨ
  sucks [en]
 • Wally ਉਚਾਰਨ
  Wally [en]
 • 撚 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • bio ਉਚਾਰਨ
  bio [en]
 • Icanhazcheezburger ਉਚਾਰਨ
  Icanhazcheezburger [en]
 • twerk ਉਚਾਰਨ
  twerk [en]
 • Breaking Bad ਉਚਾਰਨ
  Breaking Bad [en]
 • knuckle sandwich ਉਚਾਰਨ
  knuckle sandwich [en]
 • knickers ਉਚਾਰਨ
  knickers [en]
 • bullshit ਉਚਾਰਨ
  bullshit [en]
 • flat-nose ਉਚਾਰਨ
  flat-nose [en]
 • weirdo ਉਚਾਰਨ
  weirdo [en]
 • WWW ਉਚਾਰਨ
  WWW [en]
 • пофиг ਉਚਾਰਨ
  пофиг [ru]
 • ROFL ਉਚਾਰਨ
  ROFL [en]
 • píča ਉਚਾਰਨ
  píča [cs]
 • bromance ਉਚਾਰਨ
  bromance [en]
 • twee ਉਚਾਰਨ
  twee [nl]
 • kthxbai ਉਚਾਰਨ
  kthxbai [en]
 • booyah ਉਚਾਰਨ
  booyah [en]
 • 点赞 ਉਚਾਰਨ
  点赞 [zh]
 • bootylicious ਉਚਾਰਨ
  bootylicious [en]
 • motherfucker ਉਚਾਰਨ
  motherfucker [en]
 • groovy ਉਚਾਰਨ
  groovy [en]
 • fudge ਉਚਾਰਨ
  fudge [en]
 • dolce ਉਚਾਰਨ
  dolce [it]
 • pwned ਉਚਾਰਨ
  pwned [en]
 • moche ਉਚਾਰਨ
  moche [fr]
 • sod ਉਚਾਰਨ
  sod [en]
 • hippie ਉਚਾਰਨ
  hippie [en]
 • burdel ਉਚਾਰਨ
  burdel [pl]
 • babe ਉਚਾਰਨ
  babe [en]
 • douche bag ਉਚਾਰਨ
  douche bag [en]
 • Nick ਉਚਾਰਨ
  Nick [en]
 • 4X4 ਉਚਾਰਨ
  4X4 [en]
 • IMO ਉਚਾਰਨ
  IMO [en]
 • jerk-off ਉਚਾਰਨ
  jerk-off [en]
 • flick ਉਚਾਰਨ
  flick [en]
 • hack ਉਚਾਰਨ
  hack [en]
 • Wicked Hard ਉਚਾਰਨ
  Wicked Hard [en]
 • vara ਉਚਾਰਨ
  vara [sv]
 • gnat ਉਚਾਰਨ
  gnat [en]
 • чувак ਉਚਾਰਨ
  чувак [ru]