ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/09/2019 плискам се [bg] плискам се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2019 аранжирам [bg] аранжирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 чим [bg] чим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 Чаршафи [bg] Чаршафи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 купето [bg] купето ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 Тръгваме [bg] Тръгваме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 затворена [bg] затворена ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 отменя [bg] отменя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2019 павилион [bg] павилион ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2019 гукам [bg] гукам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2019 кукуригам [bg] кукуригам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2019 пъчене [bg] пъчене ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2019 загубеняк [bg] загубеняк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2019 жулене [bg] жулене ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2019 отбелязан [bg] отбелязан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2019 белязан [bg] белязан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 процесия [bg] процесия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 шествам [bg] шествам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 обработвам [bg] обработвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 производство [bg] производство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 действие [bg] действие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 кочан [bg] кочан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 процес [bg] процес ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2019 кадифе [bg] кадифе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2019 спекулирам [bg] спекулирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2019 опакован [bg] опакован ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 хомосексуалност [bg] хомосексуалност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 пуяк [bg] пуяк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 въвлечен съм [bg] въвлечен съм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2019 срещна [bg] срещна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ