ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 процесия [bg] процесия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 шествам [bg] шествам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 обработвам [bg] обработвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 производство [bg] производство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 действие [bg] действие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 кочан [bg] кочан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2019 процес [bg] процес ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2019 кадифе [bg] кадифе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2019 спекулирам [bg] спекулирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2019 опакован [bg] опакован ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 хомосексуалност [bg] хомосексуалност ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 пуяк [bg] пуяк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2019 въвлечен съм [bg] въвлечен съм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2019 срещна [bg] срещна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2019 послужа [bg] послужа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2019 същ [bg] същ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2019 отразяване [bg] отразяване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 бъда [bg] бъда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 успея [bg] успея ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 объркване [bg] объркване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 паралия [bg] паралия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 опаричен [bg] опаричен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 отговоря [bg] отговоря ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 Милошев [bg] Милошев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 произведение [bg] произведение ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 Козарев [bg] Козарев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 изпусна [bg] изпусна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 Лъчезар [bg] Лъчезар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 смятане [bg] смятане ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 поприще [bg] поприще ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ